Gizlilik ve güvenlik politikaları gereği kişisel verilerinizin korunması hususu önem arz etmektedir. Konuyla ilgili aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Çalışanlarımız

Türk Telekom Grubu olarak çalışanımıza yatırım en önemli stratejik odak alanlarımız arasında yer alıyor. Bu çerçevede Türk Telekom Akademi eğitim ve gelişim alanında da öncü yaklaşımımızı temsil ediyor. Teknoloji için insan, insan için gelişim felsefesiyle Türk Telekom’u geleceğe hazırlayacak, müşterilerimizin hayatına değer yaratacak çözümler için gelişim desteği sağlıyor.

Modern iletişim teknolojisinin tüm kaynaklarında, müşteri odağından aldığı güçle, kendisine inanan herkese güç katıyor. Kendini, kariyerini ve işini geliştirmek, iletişim dünyasının geleceğinde yer almak isteyen tüm çalışanlarına, ihtiyaç duydukları her konuda gelişim sağlıyor. Türk Telekom Akademi yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, iş okulları, iletişim ve gelişim profesyoneller ile işbirlikleri en önemlisi iç eğitmenlerinin desteğiyle eşsiz bir eğitim deneyim sunuyor.

Türk Telekom Akademi okulları; pazarlamadan finansa, satıştan insan kaynaklarına, teknolojiden müşteri hizmetlerine ve Liderler Okulu gibi seçkin programlara kadar tüm çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarına cevap veriyor, kurum stratejilerine katkı sağlıyor.

Geleceğin iletişim teknolojisine imza atmaya hazırlanan Türk Telekom, burada, geleceğin profesyonellerini yetiştirmeye devam ediyor.

Türk Telekom Akademi.
Teknoloji için insan, insan için gelişim.
Gelişim Programlarımız

Türk Telekom Grubu’nun vizyon ve stratejileri doğrultusunda, çalışanların mesleki bilgi becerileri ile kişisel ve yönetsel yetkinlikleri açısından performanslarının gelişimine katkı sağlıyor. Her okul iş gruplarına ve uzmanlıklara göre hiyerarşik olarak veya ihtiyaca özel olarak belirlenen çalışan grupları için tasarlanır.

Programlar ilgili fonksiyon yönetici ve konu uzmanı iç eğitmenlerimiz, üniversite işbirlikleri, danışmanlar, iş okulları gibi farklı ortakların katkılarıyla yapılandırılır.

İş okullarımızda öğrenme ve gelişimin bütünselliği açısından iş okullarında çeşitli öğrenme araçlarından karma olarak yararlanılır. Ayrıca gelişimin takibi için çeşitli ölçme değerlendirme araç ve uygulamalardan faydalanılır.

Bireysel Satış Okulu

TT Grup'un müşteri odaklılık, verimlilik, kalite yaklaşımı doğrultusunda bireysel satış organizasyonundaki çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, daha donanımlı hale getirmek.

 • Vizyon ve stratejiler doğrultusunda bireysel satış kanallarında standartların ve ortak satış kültürünün oluşturulmasını desteklemek
 • Satış hedeflerinin gerçekleştirilmesi için rekabet koşulları ve pazar fırsatları doğrultusunda proaktif yaklaşımla satış nosyonu
 • Ürün, servis ve müşteriler ile ilgili geribildirimlerde departmanlar ile sahanın koordinasyonunu sağlamak için gerekli organizasyon, ürün, sistem ve süreç bilgilerini öğrenme
 • Satış kanallarındaki ekiplerin yönetimi, işe alım, işten çıkış, eğitim ve ödüllendirme süreçlerini yürütmek ve takip etmek üzere gerekli bilgi ve beceriyi edinme
Teknoloji Okulu

Hızla gelişen teknolojiyi takip edebilmek ve bu teknolojileri stratejik hedefler doğrultusunda iş süreçlerine ve faaliyetlerine eklemek organizasyonlar için çok önemlidir. Türk Telekom Akademi Teknoloji Okulu, seviye bazlı sertifika programları ve katalog eğitimler ile Teknoloji birimlerimizde görev alan yönetici ve uzman kademesindeki çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi, onlara teknoloji konusunda vizyoner bakış açısı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Başlıca Teknoloji Okulu gelişim programları aşağıdaki gibidir;

 • Katalog Eğitimleri (450+ Eğitim)
 • Sertifika Programları
  • Future Technologies Program
  • IP/MPLS Tiger Team Sertifika Programı
  • FTTx Sertifika Programı
  • Teknoloji Proje Yönetimi Sertifika Programı
  • Network Uzmanlığı Sertifika Programı
  • NFV SDN Sertifika Programı
  • Enerji ve Soğutma Sistemleri Sertifika Programı
 • Teknololoji Kürsüsü ( Canlı Yayın Programı)
 • Türk Telekom Güncel (eDergi)
 • Sanal Gerçeklik Çalışmaları
Finans Okulu

Türk Telekom Akademi Finans Okulu'nun amacı, finans çalışanlarının teknik bilgi ve becerilerini arttırmak, finans içinde bilginin çapraz fonksiyonlar arası yayılmasını sağlamaktır.

 • Türk Telekom işveren markasını desteklemek ve potansiyeli olan genç yetenekleri Türk Telekom’a çekmek
 • Farklı ekiplerdeki finans çalışanlarına bütünsel bakışı kazandırmak
 • Grup içindeki know-how yayılımını sağlamak
 • Mevcut çalışanları daha donanımlı hale getirmek
İnsan Kaynakları Okulu

Türk Telekom Grubu stratejik odak alanlarından biri olan «İnsana Yatırım» stratejisinin bir parçası olarak Türk Telekom Grubu İnsan Kaynakları organizasyonundaki çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, daha donanımlı hale getirmek

 • Uluslararası standartlarda yetkinliği belgelenmiş İK ekiplerine sahip olmak
 • İK ekibini uluslararası düzeyde yetkinlikleri kabul gören bir noktaya taşımak
Kişisel Gelişim Okulu

Türk Telekom Grubu olarak çalışanlarımızın kendilerini tanımalarını, yetkinliklerini ve profesyonel becerilerini geliştirmelerini destekleyerek, kurum kültürümüzü geliştirmek.

 • Çalışanlarımızın kendilerini tanımalarına ve gelişime açık oldukları kişisel gelişim konularında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak
 • Çalışanlarımızın bakış açılarını çeşitlendirmelerini, fark yaratmalarını, motivasyonlarını yükseltmelerini, zamanı ve tüm kaynakları etkin kullanmalarını sağlamak
 • Kurum kültürümüzü geliştirmek
Kurumsal Satış Okulu

Vizyon ve stratejiler doğrultusunda, Kurumsal Satış çalışanlarının; mesleki bilgi becerileri ile kişisel ve yönetsel yetkinlikleri açısından performanslarının gelişimine katkı sağlamak

 • Kurumsal satış kanallarında müşteri memnuniyeti & bağlılığı ve hizmet kalitesi standartlarının sürekli gelişimini destekleme
 • Proaktif yaklaşımla stratejik çözüm ortağı olmak için gerekli satış nosyonu
 • Kurumsal Satış ortak satış kültürünü tanımlamaEğitim Teknolojilerimiz

Türk Telekom Akademi’de, teknolojiden faydalanarak uygulamalı öğrenme ortamı sağlanmaktadır. Platformumuz içerisinde mobil öğrenme, sanal sınıf, uzaktan eğitim, teknoloji laboratuvarlarımız ve video bazlı çok sayıda dijital öğrenme içerikleri ile çalışanlara tam bir öğrenme deneyimi sunulmaktadır. Akademi Portal sınırsız erişim ile bilginin her daim ulaşılabilir olmasına katkı sağlamaktadır.

Akademi bünyesinde kullanılan teknolojik araç ve gereçler, eğitim teknolojilerine değer katan yazılımların üretilmesinde ve kullanılmasında öncü olmaktadır. Bu sayede eğitim teknolojileri dünyasına Türk Telekom Akademi olarak birçok yenilik aktarılmaktadır.

Sanal Sınıf

  Türk Telekom'un kendi müşterilerine de sunduğu Perculus isimli sanal sınıf platformumuzda farklı lokasyonlarda bulunan çalışanlarımızda aynı anda bilgisayarları başında bir eğitmen tarafından ders almasını sağlamaktadır. Anlatıcı ve dinleyicinin de derse aktif katılımlarını sağlayan, günümüz teknolojilerinden faydalanan bir yapı ile çalışanların eğitim ihtiyaçlarına farklı bir bakış açısıyla cevap verilmektedir.

Sosyal Öğrenme

  Sosyal Öğrenme platformumuz blog, wiki, post, tartışma grubu ve oylama gibi özellikleriyle öğrenme içeriklerinin paylaşımını kolaylaştırmakta kurumsal hafızanın güçlenmesini, çalışanların birbirlerinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmalarını sağlamaktadır. Günümüzün en güçlü öğrenme modeli ile çalışanların her an yeni bilgiler ışığında kendilerini geliştirmesine önem verilmekte ve eğitim yönetim sistemimiz içerisinde aktif şekilde çalışanlara destek sağlanmaktadır.

Teknoloji Laboratuvarı

  Teknoloji laboratuvarlarımız, telekom teknolojilerine ait donanımların ve yazılımların uygulamaları olarak öğretilmesini sağlayan simülasyon sınıflarımızdır.

Dijital Kitaplık

  Dijital Kitaplık; sesli ve yazılı kitap özetleri, sunumlar, vaka analizleri, vb. eğitim materyallerine 7/24 erişim imkânı sunmaktadır. Düzenli kategori mantığı ve kullanıcı dostu ara yüzü ile aranılan okuma materyalini en hızlı şekilde ulaşmaya olanak tanımaktadır. Ayrıca farklı kategorilerde birden fazla kaynakla çalışanların anlık bilgi ihtiyaçlarına direk cevap vermektedir.

Akademi Portalı

  Akademi Portalı, eğitim mekanları, programları, danışmanları ve süreçlerine ilişkin ayrıntılı bilgi veren temel kaynaktır. İçerisinde bulunan Eğitim Motoru, e-eğitim, video, dijital belge, blog, podcast gibi öğrenme materyallerini farklı platformlardan alarak entegre bir şekilde çalışanlara tek bir arayüzden arama ve bulma deneyimi sunmaktadır. Bu sayede aranılan konu başlığı ile ilgili farklı öğrenme stillerine ait materyallere ulaşmaya yardımcı olmaktadır.

E-Öğrenme

  E-öğrenme platformumuz ürün ve servis eğitimlerinden kişisel gelişim eğitimlerine, mesleki eğitimlerden liderlik eğitimlerine kadar çok geniş bir konu çeşitliliğinde 1.000'e yakın e-eğitim ve video içeriği sunmakla birlikte çalışanlarımızın eğitimlere ilişkin talep, planlama, raporlama, vb. işlemleri yapmasını sağlayan eğitim yönetim sistemidir. Platformumuzda yer alan simülasyonlar, eğitsel oyunlar ve interaktif içerikler ile çalışanların eğitimlere bilgisayar başında dahi aktif şekilde katılmalarını destekler.

Mobil Öğrenme

  Türk Telekom'un kendi müşterilerine de sunduğu Mobil Akademi platformumuzla çalışanlarımız cep telefonlarıyla diledikleri mobil içerikleri almakta, anket ve sınavlara katılabilmektedir. Mobil Akademi marka, model ve işletim sistemi ayırt etmeden her telefonda çalışmaktadır.
Üniversite İş Birliklerimiz

Türk Telekom Grubu’nun telekomünikasyon alanındaki birikim ve deneyimini üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz çok farklı işbirlikleri ile öğrencilere aktarma şansı elde ediyor, bu çerçevede hem eğitimin sektörün güncel bilgisiyle buluşmasını sağlıyor hem de bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerin iş hayatına hazırlığına destek oluyoruz. Telekomünikasyon alanındaki meslek standartlarının oluşturulmasına katkı sağlayarak üniversite sanayi işbirliği ile sektöre sertifikalı yetişmiş uzman sağlanması konularında da çeşitli üniversitelerle işbirliği projesi gerçekleştiriyoruz.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Türk Telekom olarak; dinamik ve hızla değişen iş süreçleri içerisinde konumumuzu her zaman canlı tutmak ve daha yukarılara taşımak öncelikli hedefimizdir. Bu bağlamda; Türk Telekom Akademi ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen çalışanlarımızın liderlik yetkinliklerinin gelişimine katkı sağlayacak iki program yürütülmektedir.

Türk Telekom Grubu stratejik odak alanlarından olan “İnsana Yatırım” stratejisinin bir parçası olarak;

 • VUCA Dünyasında Stratejik Liderlik Programı ile değişimi yönetirken belirsizliğin yoğun olduğu süreçlerde yüksek performanslı takımlara liderlik yapma yolculuğunda yöneticilerimizi destekleyecek araçlar sunulmuştur.
 • VUCA Dünyasında Kişisel Liderlik Programı ile, iş yönetiminde bütünsel bakış kazandıran yetkinlikleri geliştirmek, bilgi ve becerileri artırmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda kendini bilen, ilişkilerinde güvenle adım atan, değişimi yöneten ve vizyoner bir birey olmanıza katkı sağlayacak bir gelişim yolculuğu oluşturulmuştur.

Eğitim programları yalnız sınıf eğitimleriyle değil, farklı öğrenme araçlarıyla da zenginleştirilmiştir. Sınıf eğitimlerinin yanı sıra vizyon oturumlarının, e-eğitimlerin, proje çalışmalarının ve diğer öğrenme araçlarının gelişim sürecinde katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi

Türk Telekom Akademi üniversite ve reel sektör işbirliği konusundaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin önemli üniversitelerinden Galatasaray Üniversitesi ile işbirliği yapan Türk Telekom’un üst düzey yöneticileri, son sınıf öğrencilerine bir dönem boyunca seçmeli olarak sunulan ‘’Telekomünikasyon Sektöründe Güncel Trendler ve Pazarlama Yaklaşımı’’ dersi kapsamında aktarım yapıyor. İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerine yönelik ders kapsamında telekomünikasyon sektörünün dinamikleriyle pazarlama yaklaşımı, sektördeki ulusal ve küresel gelişmeler aktarılıyor.

Her hafta bir üst düzey yönetici, pazarlama konusunu hedef alarak telekomünikasyon sektörünü ve pazarlama yaklaşımlarını son sınıf öğrencileriyle paylaşarak onlardan gelen sorulara cevap veriyor. Böylelikle öğrenciler; hem sektöre yönelik bilgi ve güncel gelişmeleri yakından takip etme hem de kariyerlerini yönlendirirken bu bilgileri dikkate alma şansı buluyorlar.

Bahçeşehir Üniversitesi

TT Akademi ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği kapsamında Türk Telekom markalı "Türk Telekom Telekomünikasyon Sistemleri" dersimiz ile Telekomünikasyon sektöründeki bilgi ve tecrübelerimizi üniversite öğrencileri ile paylaşıyor ve onların iş hayatı öncesinde gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Özyeğin Üniversitesi

İş dünyasında başarı için insan faktörü en önemli etkenlerden bir tanesi. Bu sebeple insana yatırım bizim için her zaman öncelikli oldu. İnsana yatırım konusunda ana platformumuz olan Türk Telekom Akademi bünyesinde, çalışanlarımızın hem kişisel, hem de mesleki gelişimlerine değer katacak şekilde fonksiyona özel tasarlanmış iş okulları gerçekleştiriyoruz. Türk Telekom Akademi olarak, iş okullarımıza bir yenisini daha ekledik.

Özyeğin Üniversitesi iş birliği ile Türk Telekom Akademi Finans Okulu’nu hayata geçirdik.

MIT SLOAN İşbirliği

Türk Telekom Akademi, MIT Sloan iş birliği ile geleceğin teknoloji liderlerini yetiştiriyor! İnsana yatırımı ana stratejilerinden biri olarak gören Türk Telekom, çalışanlarının gelişimine destek vermek üzere Türk Telekom Akademi çatısı altında dünyanın önde gelen eğitim kurumları ile iş birliği yapmayı sürdürüyor. Türk Telekom Akademi, dünyanın en itibarlı üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT)’nin Sloan Yönetici Geliştirme Okulu ile geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek üzere iş birliği yaptı ve Liderlik Gelişim Programı’nı hayata geçirdi. Proje ile Türk Telekom çalışanlarının; küresel strateji, yenilikçilik, liderlik, kültürel dönüşüm ve stratejik iş birlikleri gibi alanlarda yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlandı. Sınıf eğitimleri, MIT’nin Amerika’daki laboratuvar ve merkezlerine geziler, uzaktan eğitimler, grup projeleri ve vaka çalışmaları gibi farklı öğrenme teknikleri içeren programın ilk modülü Amerika’da gerçekleşti. Bu modülün ardından katılımcılar; MIT profesörleri ve Türk Telekom Grubu’nun üst düzey yöneticilerinin mentorluğunda, şirket için stratejik önem taşıyan projeler üzerinde gruplar halinde çalıştılar. Program sonunda katılımcılar proje çalışmalarını kurumun üst yönetimi ile paylaştılar.

INSEAD İş Birliği

Türk Telekom, değişimin liderlerini yetiştirmek için INSEAD ile anlaştı! Türk Telekom Akademi, Liderlik Gelişim Programı kapsamında MIT Sloan Yönetici Geliştirme Okulu’nun ardından dünyanın lider şirketlerine yönetici yetiştiren INSEAD İşletme Okulu ile de işbirliği yaptı. Şirketin gelişim öncelikleri temel alınarak kurgulanan program ile Türk Telekom yöneticilerinin; iş zekâsı, stratejik düşünme, değişimi yönetme, girişimcilik ve liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Ayrıca şirketin farklı birimleri arasındaki bilgi paylaşımının yaygınlaştırılarak birlikte değer yaratmayı özendirmek ve böylece gruplar içinde ortak bir dil oluşturarak şirket genelindeki bilgi birikimini artırmak da programın amaçları arasında yer alıyordu. 2016 yılında başlayan ve iki modülden oluşan programın ilk modülü, INSEAD’ın Fransa’daki kampüsünde gerçekleştirildi. İlk modülü tamamlayan Türk Telekom yöneticileri, gruplar halinde Türk Telekom’un uygulamalarına yönelik projeler üzerinde çalıştılar. Programın İstanbul’da gerçekleşen ikinci modülünde ise katılımcılar, projeleriyle ilgili hazırladıkları çalışmaları Türk Telekom üst yönetimine sundular.

Boğaziçi Üniversitesi

Türk Telekom Akademi Liderler Okulu, Türk Telekom stratejilerinin hayata geçirilmesinde kritik öneme sahip yöneticilerimizin bireysel gelişim yolculuğuna önemli bir katkı sunmaktadır.

Değişen dünyada kazanmak için liderlerin, değişime kolay adapte olup fark yaratan takımlara ilham verebilmeleri, başarılı iş sonuçları oluşturmaya ilişkin tutkuyu alevlendirebilmeleri ve potansiyeli performansa çevirebilmeleri önemlidir. Bu tür bir liderlik için kişinin doğuştan getirdiği yeteneklerine ek olarak bilgi, deneyim ve yetkinlik gelişimi için çaba gerekir. Liderler Okulu, bu farkındalıkla yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulmuş bir programdır. Modüler yapıdaki programda eğitmen sunumları konu ile ilgili makale, proje ve dijital öğrenme araçları ile desteklenmiştir.

Program içeriği 3 temel başlıkta toplanmıştır. Her modül 4 gün sürmekte olup toplam program 12 gündür.

 • Yeni Nesil Yönetim: VUCA Çağında Bizi Neler Bekliyor?
 • Kariyerindeki Sen: Nerede Duruyorsun, Nereye Varmak İstiyorsun?
 • İşini Yönet: Daha Etkin ve Etkili Yönetim için Gereklilikler
Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı Hakkında

Bu proje, Ülkemizde faaliyet gösteren telekomünikasyon sektöründeki firmaların eleman ihtiyacını araştırılmaları ve üniversiteler ile yapılan birebir görüşmelerdeki alınan ihtiyaçlar ve sonuçlara göre 10 Eylül 2015 yılında Erciyes Üniversitesi’nde pilot proje ile hayata geçirmiştir.

İşbirliği kapsamında, 14 üniversite bünyesinde*, uçtan uca Telekomünikasyon Teknolojileri Uygulamalı Laboratuvarları kurulmuş olup, sektöre uygun olarak eğitim programı hazırlanarak; 23 farklı eğitim başlığında, 350 saat dijital eğitim verilmektedir. Her yıl 700+ öğrenci bu programı başarılı ile bitirerek Şirketimizden sertifika almaktadır.

Bu kapsamda 14 haftada öğrencilere; Haberleşmenin Gelişimi, Erişim Şebekeleri - Bakır Kablo Ek ve Ölçüm Metotları, PSTN VE XDSL Servisleri, Erişim Şebekeleri Fiber Ek ve Ölçüm Metotları, Yeni Nesil Erişim Teknolojileri- FTTH, IPTV, WiFi, FTTB/C Sistemleri, Enerji ve Soğutma Sistemleri ile Network Eğitimi konuları öğretilmektedir.

Program kapsamındaki Telekomünikasyon Teknolojileri Laboratuvarı’nda 163 Türk Telekom Akademi Eğitmeni ile 350 saat teori ve uygulamayla, konuyla ilgili e-eğitimler ve Türk Telekom sistem salonu ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Telekomünikasyon Teknolojileri dersleri; Türk Telekom Akademi Portalı üzerinden, e-eğitim, mobil öğrenme, sanal sınıf, sanal gerçeklik uygulaması ve video bazlı dijital öğrenme gibi alternatif yöntemleri de aktif olarak kullanmaktadır.

*Bu programın yürütüldüğü Üniversiteler: Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi.