Üniversite İş Birliklerimiz

Türk Telekom Grubu’nun telekomünikasyon alanındaki birikim ve deneyimini üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz çok farklı işbirlikleri ile öğrencilere aktarma şansı elde ediyor, bu çerçevede hem eğitimin sektörün güncel bilgisiyle buluşmasını sağlıyor hem de bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerin iş hayatına hazırlığına destek oluyoruz. Telekomünikasyon alanındaki meslek standartlarının oluşturulmasına katkı sağlayarak üniversite sanayi işbirliği ile sektöre sertifikalı yetişmiş uzman sağlanması konularında da çeşitli üniversitelerle işbirliği projesi gerçekleştiriyoruz.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Türk Telekom olarak; dinamik ve hızla değişen iş süreçleri içerisinde konumumuzu her zaman canlı tutmak ve daha yukarılara taşımak öncelikli hedefimizdir. Bu bağlamda; Türk Telekom Akademi ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen çalışanlarımızın liderlik yetkinliklerinin gelişimine katkı sağlayacak iki program yürütülmektedir.

Türk Telekom Grubu stratejik odak alanlarından olan “İnsana Yatırım” stratejisinin bir parçası olarak;

  • VUCA Dünyasında Stratejik Liderlik Programı ile değişimi yönetirken belirsizliğin yoğun olduğu süreçlerde yüksek performanslı takımlara liderlik yapma yolculuğunda yöneticilerimizi destekleyecek araçlar sunulmuştur.
  • VUCA Dünyasında Kişisel Liderlik Programı ile, iş yönetiminde bütünsel bakış kazandıran yetkinlikleri geliştirmek, bilgi ve becerileri artırmak hedeflenmiştir. Bu bağlamda kendini bilen, ilişkilerinde güvenle adım atan, değişimi yöneten ve vizyoner bir birey olmanıza katkı sağlayacak bir gelişim yolculuğu oluşturulmuştur.

Eğitim programları yalnız sınıf eğitimleriyle değil, farklı öğrenme araçlarıyla da zenginleştirilmiştir. Sınıf eğitimlerinin yanı sıra vizyon oturumlarının, e-eğitimlerin, proje çalışmalarının ve diğer öğrenme araçlarının gelişim sürecinde katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

Galatasaray Üniversitesi

Türk Telekom Akademi üniversite ve reel sektör işbirliği konusundaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin önemli üniversitelerinden Galatasaray Üniversitesi ile işbirliği yapan Türk Telekom’un üst düzey yöneticileri, son sınıf öğrencilerine bir dönem boyunca seçmeli olarak sunulan ‘’Telekomünikasyon Sektöründe Güncel Trendler ve Pazarlama Yaklaşımı’’ dersi kapsamında aktarım yapıyor. İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerine yönelik ders kapsamında telekomünikasyon sektörünün dinamikleriyle pazarlama yaklaşımı, sektördeki ulusal ve küresel gelişmeler aktarılıyor.

Her hafta bir üst düzey yönetici, pazarlama konusunu hedef alarak telekomünikasyon sektörünü ve pazarlama yaklaşımlarını son sınıf öğrencileriyle paylaşarak onlardan gelen sorulara cevap veriyor. Böylelikle öğrenciler; hem sektöre yönelik bilgi ve güncel gelişmeleri yakından takip etme hem de kariyerlerini yönlendirirken bu bilgileri dikkate alma şansı buluyorlar.

Bahçeşehir Üniversitesi

TT Akademi ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği kapsamında Türk Telekom markalı "Türk Telekom Telekomünikasyon Sistemleri" dersimiz ile Telekomünikasyon sektöründeki bilgi ve tecrübelerimizi üniversite öğrencileri ile paylaşıyor ve onların iş hayatı öncesinde gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Özyeğin Üniversitesi

İş dünyasında başarı için insan faktörü en önemli etkenlerden bir tanesi. Bu sebeple insana yatırım bizim için her zaman öncelikli oldu. İnsana yatırım konusunda ana platformumuz olan Türk Telekom Akademi bünyesinde, çalışanlarımızın hem kişisel, hem de mesleki gelişimlerine değer katacak şekilde fonksiyona özel tasarlanmış iş okulları gerçekleştiriyoruz. Türk Telekom Akademi olarak, iş okullarımıza bir yenisini daha ekledik.

Özyeğin Üniversitesi iş birliği ile Türk Telekom Akademi Finans Okulu’nu hayata geçirdik.

MIT SLOAN İşbirliği

Türk Telekom Akademi, MIT Sloan iş birliği ile geleceğin teknoloji liderlerini yetiştiriyor! İnsana yatırımı ana stratejilerinden biri olarak gören Türk Telekom, çalışanlarının gelişimine destek vermek üzere Türk Telekom Akademi çatısı altında dünyanın önde gelen eğitim kurumları ile iş birliği yapmayı sürdürüyor. Türk Telekom Akademi, dünyanın en itibarlı üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT)’nin Sloan Yönetici Geliştirme Okulu ile geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek üzere iş birliği yaptı ve Liderlik Gelişim Programı’nı hayata geçirdi. Proje ile Türk Telekom çalışanlarının; küresel strateji, yenilikçilik, liderlik, kültürel dönüşüm ve stratejik iş birlikleri gibi alanlarda yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlandı. Sınıf eğitimleri, MIT’nin Amerika’daki laboratuvar ve merkezlerine geziler, uzaktan eğitimler, grup projeleri ve vaka çalışmaları gibi farklı öğrenme teknikleri içeren programın ilk modülü Amerika’da gerçekleşti. Bu modülün ardından katılımcılar; MIT profesörleri ve Türk Telekom Grubu’nun üst düzey yöneticilerinin mentorluğunda, şirket için stratejik önem taşıyan projeler üzerinde gruplar halinde çalıştılar. Program sonunda katılımcılar proje çalışmalarını kurumun üst yönetimi ile paylaştılar.

INSEAD İş Birliği

Türk Telekom, değişimin liderlerini yetiştirmek için INSEAD ile anlaştı! Türk Telekom Akademi, Liderlik Gelişim Programı kapsamında MIT Sloan Yönetici Geliştirme Okulu’nun ardından dünyanın lider şirketlerine yönetici yetiştiren INSEAD İşletme Okulu ile de işbirliği yaptı. Şirketin gelişim öncelikleri temel alınarak kurgulanan program ile Türk Telekom yöneticilerinin; iş zekâsı, stratejik düşünme, değişimi yönetme, girişimcilik ve liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Ayrıca şirketin farklı birimleri arasındaki bilgi paylaşımının yaygınlaştırılarak birlikte değer yaratmayı özendirmek ve böylece gruplar içinde ortak bir dil oluşturarak şirket genelindeki bilgi birikimini artırmak da programın amaçları arasında yer alıyordu. 2016 yılında başlayan ve iki modülden oluşan programın ilk modülü, INSEAD’ın Fransa’daki kampüsünde gerçekleştirildi. İlk modülü tamamlayan Türk Telekom yöneticileri, gruplar halinde Türk Telekom’un uygulamalarına yönelik projeler üzerinde çalıştılar. Programın İstanbul’da gerçekleşen ikinci modülünde ise katılımcılar, projeleriyle ilgili hazırladıkları çalışmaları Türk Telekom üst yönetimine sundular.

Boğaziçi Üniversitesi

Türk Telekom Akademi Liderler Okulu, Türk Telekom stratejilerinin hayata geçirilmesinde kritik öneme sahip yöneticilerimizin bireysel gelişim yolculuğuna önemli bir katkı sunmaktadır.

Değişen dünyada kazanmak için liderlerin, değişime kolay adapte olup fark yaratan takımlara ilham verebilmeleri, başarılı iş sonuçları oluşturmaya ilişkin tutkuyu alevlendirebilmeleri ve potansiyeli performansa çevirebilmeleri önemlidir. Bu tür bir liderlik için kişinin doğuştan getirdiği yeteneklerine ek olarak bilgi, deneyim ve yetkinlik gelişimi için çaba gerekir. Liderler Okulu, bu farkındalıkla yöneticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulmuş bir programdır. Modüler yapıdaki programda eğitmen sunumları konu ile ilgili makale, proje ve dijital öğrenme araçları ile desteklenmiştir.

Program içeriği 3 temel başlıkta toplanmıştır. Her modül 4 gün sürmekte olup toplam program 12 gündür.

  • Yeni Nesil Yönetim: VUCA Çağında Bizi Neler Bekliyor?
  • Kariyerindeki Sen: Nerede Duruyorsun, Nereye Varmak İstiyorsun?
  • İşini Yönet: Daha Etkin ve Etkili Yönetim için Gereklilikler
Ustasından Telekomünikasyon Sertifika Programı Hakkında

Bu proje, Ülkemizde faaliyet gösteren telekomünikasyon sektöründeki firmaların eleman ihtiyacını araştırılmaları ve üniversiteler ile yapılan birebir görüşmelerdeki alınan ihtiyaçlar ve sonuçlara göre 10 Eylül 2015 yılında Erciyes Üniversitesi’nde pilot proje ile hayata geçirmiştir.

İşbirliği kapsamında, 14 üniversite bünyesinde*, uçtan uca Telekomünikasyon Teknolojileri Uygulamalı Laboratuvarları kurulmuş olup, sektöre uygun olarak eğitim programı hazırlanarak; 23 farklı eğitim başlığında, 350 saat dijital eğitim verilmektedir. Her yıl 700+ öğrenci bu programı başarılı ile bitirerek Şirketimizden sertifika almaktadır.

Bu kapsamda 14 haftada öğrencilere; Haberleşmenin Gelişimi, Erişim Şebekeleri - Bakır Kablo Ek ve Ölçüm Metotları, PSTN VE XDSL Servisleri, Erişim Şebekeleri Fiber Ek ve Ölçüm Metotları, Yeni Nesil Erişim Teknolojileri- FTTH, IPTV, WiFi, FTTB/C Sistemleri, Enerji ve Soğutma Sistemleri ile Network Eğitimi konuları öğretilmektedir.

Program kapsamındaki Telekomünikasyon Teknolojileri Laboratuvarı’nda 163 Türk Telekom Akademi Eğitmeni ile 350 saat teori ve uygulamayla, konuyla ilgili e-eğitimler ve Türk Telekom sistem salonu ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Telekomünikasyon Teknolojileri dersleri; Türk Telekom Akademi Portalı üzerinden, e-eğitim, mobil öğrenme, sanal sınıf, sanal gerçeklik uygulaması ve video bazlı dijital öğrenme gibi alternatif yöntemleri de aktif olarak kullanmaktadır.

*Bu programın yürütüldüğü Üniversiteler: Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Ege Üniversitesi.